Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Tác giả:
Chương Chương 152 Trạng thái Đang cập nhật
Một sớm xuyên qua, trở thành thiên kim đích nữ Vân Ngạo Tuyết. Còn chưa kịp thích ứng hoàn cảnh mới, nàng không thể tin được mình chuẩn bị phải lên kiệu hoa, mà phu quân tương lai lại là cái tên Vương gia còn trẻ mà đã đầu đầy tóc bạc, rõ ràng là mệt thận, cơ thể suy nhược. Vì vậy sau khi gả qua, nhiệm vụ hàng đầu chính là nội trong nửa năm, phải tìm cách làm tên kia hưu thê. Thế là Vân Ngạo Tuyết liền bắt đầu kế hoạch làm trời làm đất..

Danh Sách Chương