Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người

Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người

Chương Chương 9 Trạng thái Đang cập nhật
Truyện Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người của tác giả Phượng Cửu An kể về Vân Niệm Niệm xui xẻo trở thành nữ phụ độc ác trong truyện Mary Sue bối cảnh cổ đại, chuyên làm trời làm đất, thích đoạt nam nhân của nữ chính mà nữ chính còn là muội muội tỏa hào quang khắp nơi, ai thấy hào quang này cũng tự động quỳ dưới váy nữ chính. Thế nên, mọi người phiền nàng, muốn tống nàng đi, cuối cùng nàng được chỉ hôn gả cho trưởng tử Lâu Thanh Trú của một hoàng thương họ Lâu. Người này ốm yếu bệnh tật, thậm chí mê man trên giường đã một thời gian, rất có thể sắp đi đời nhà ma... Nguyên chủ khóc trời đập đất, trước lúc xuất giá treo cổ tự vẫn, ngay lúc đó Vân Niệm Niệm xuyên tới: Lại còn có chuyện tốt như vậy sao?.