Nô Lệ Câm (Á Nô)

Nô Lệ Câm (Á Nô)

Chương Chương 262 Trạng thái Hoàn thành
Trấn Bắc Vương mặc dù trong tay nắm quyền to, nhưng lại là một người tàn bạo. Ai ai cũng biết hắn là một tên háo sắc thành tánh, nam nữ thông ăn, chín thị thiếp mà hắn từng đem về vì tính tình của hắn, không một ai sống sót. Trấn Bắc Vương không khác gì Diêm Vương trong mắt mọi người. Lần này, Trấn Bắc Vương coi trọng thiên kim nhà Tri phủ, để tránh khỏi số phận bị Trấn Bắc Vương hành hạ đến chết, ly miêu tráo thái tử, để một á nô trong phủ lên kiệu hoa thay. Á nô lớn lên như tiên giáng trần, trời sinh bị câm, bởi vì quá khác người, bị coi là yêu nghiệt tai họa, mẫu thân đành nhốt lại ở trong sân. Đột nhiên có một ngày, á nô được Tri phủ ban cho cái tên Thẩm Ngọc, sai người dạy y phải hầu hạ người khác thế nào, rồi đẩy lên giường của "Diêm Vương Sống". Y liệu sẽ trở thành oan hồn thứ mười của vương phủ sao?​.

Danh Sách Chương