Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế

Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế

Chương Chương 155 Trạng thái Đang cập nhật
Mỹ nhân hệ thống tóc vàng mắt xanh thân sĩ hành lễ: "Hoan nghênh đã đến không gian hệ thống, ký chủ đại nhân thân yêu, ta là người tiếp dẫn 04 của ngài, tận tuỵ phục vụ ngài- " Nam thần ngạo kiều: Thích tôi, hoặc là bị tôi thích. Bác sĩ mắc bệnh thích sạch sẽ: Em là người tôi muốn cùng qua một đời. Vua màn ảnh bá đạo: Tới đây, không cho phép rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi! Tiểu nãi cẩu nhu hòa: Nếu em là dám vứt bỏ tôi, tôi liền cắn chết em!.

Danh Sách Chương