Vẫn là những lời cảm ơn chân thành gửi đến các bạn độc giả theo Mộng đến đây, thật sự thì nhờ các bạn mà mình mới có sức viết nhiều như thế. Mỗi lần đăng truyện thấy có nhiều like và bình luận mình lại vui vẻ nhảy nhót cả ngày. Đối với mọi người mấy thứ đó cũng không là gì nhưng đối với tác giả like, cmt, vote như một sự công nhận, bởi vì truyện hợp gu, ổn, nên mới có được số liệu tốt, hơn nữa nó còn ảnh hưởng đến bảng xếp hạng, cho nên mỗi lần đăng truyện mình hay bảo mọi người tích cực like hộ mình là vậy.

Facebook: Nhược Mộng.