Hoan Du

Hoan Du

Tác giả:
Chương Chương 61 Trạng thái Đang cập nhật
Rõ ràng tửu lượng rất rất bình thường, thế mà Cố Du còn không biết tự lượng sức mình. Lần đầu say rượu, cô vì bảo vệ chính nghĩa, làm một anh hùng gặp chuện bất bình, rút đao tương trợ, chính vì thế mà đắc tội Phó Lệ Minh. Thế mà cô còn không rút kinh nghiệm, lại còn có lần thứ hai. Và dĩ nhiên lần này kết quả còn thảm và kinh dị hơn lần đầu rất nhiều, bởi vì lần này, cô không biết trời cao đất dày mà triền miên với Phó Lệ Minh cả một đêm, hậu quả là cả đời không thể chạy trốn được. Cố quyết định không bao giờ uống rượu nữa..

Danh Sách Chương