Độc Tình

Độc Tình

Tác giả:
Chương Chương 50 Trạng thái Đang cập nhật
Có người từng nói với tôi rằng, khi quá yêu một người, điều khiến bạn sợ hãi nhất chính là người kia sẽ rời khỏi mìn. Mỗi giây mỗi phút đều sợ hãi người đó biến mất!.

Danh Sách Chương