Chinh Phục Thế Giới Chương 4: 4: Nhận Phần Quà Còn Lại

[Update: 14:44 28-10-2021]Lý Thái Huyền.

"để coi, một công pháp, một vũ khí, một đấu kỹ, một loại thể chất, trước tiên sử dụng công pháp đi, tu vi hiện tại chỉ là phàm nhân".

Hệ Thống.

[ Triệu hồi công pháp!.

đếm ngược 10s,9s,1s,0s ].

Hệ Thống.

[ Hoàng Phẩm Thượng Cấp :Thái Thất Kinh: Hấp thụ linh khí tăng thêm 50% tốc độ hấp thụ linh khí của người sử dụng, giảm dần theo tu vi tăng lên ].

Lý Thái Huyền.

" Hoàng phẩm thượng cấp ,công pháp cao nhất đại lục".

Theo trí nhớ thì hoàng phẩm là cao nhất, không nghĩ tới lần đầu triệu hoán, mình lại hên như vậy, cậu rồi xuống lãnh ngộ công pháp mình mới nhận từ hệ thống.

Lý Thái Huyền.

"Công pháp thật kinh khủng tu vi của ta hình như lên tới luyện khí tầng 5 rồi.

"
Linh Lung.

"Thiếu gia được công pháp này coi như nghịch thiên quá rồi.

"
Lý Thái Huyền.

"Ta cũng coi như vạn sự khởi đầu nan,còn đấu kỹ,vũ khí,thể chất, chưa triệu hồi nữa.


"
Trầm ngâm một hồi cậu quyết định triệu hồi đấu kỹ và vũ khí.

Hệ Thống.

[ Triệu Hoán Vũ Khí!.

đếm ngược 10s,1s,0s ].

Hệ Thống.

[ Triệu Hoán Vũ Kỹ!.

đếm ngược 10s,0s ].

Hệ Thống.

[ Vũ Khí Địa Phẩm Sơ Cấp: Triệt Mệnh Thương.

]
Hệ Thống.

[ Vũ Kỹ Địa Phẩm Trung Cấp: Ảo Ảnh Thương: Tạo ra những ảo ảnh của một chiến tướng để tấn công công kẻ địch.

]
Lý Thái Huyền.

"Liên tiếp 2 thứ Địa Phẩm này cũng quá hên đi.

"
Tuy không nói 2 Địa Phẩm, 1 cây thương, 1 vũ kỹ dùng thương cũng quá may đi không cần phải tìm vũ khí cho đấu kỹ.

Sao khi nhận gần hết thì Lý Thái Huyền chú ý cái thể chất.


Lý Thái Huyền.

"Linh Lung thể chất là gì vậy".

Ling Lung.

"Thể chất là trời sinh mà có hoặc ăn nhầm thiên tài địa bảo tạo thành những thể chất, cũng có thể tự mình đút thể chất nhưng phải chịu những cơn đau mà thể chất mang lại, thể chất có thể giúp người tu luyện đạt được những khả năng mà thể chất sở hữu, mà thể chất thiếu gia nhận được từ hệ thống phải đúc nên thiếu gia phải tìm những vật mà thể chất yêu cầu để đúc".

Ling Lung nói xong rồi lại chui vào thân thể cậu
Lý Thái Huyền.

"Thì ra là vậy thể chất có thể trợ giúp trong quá trình trưởng thành của ta, triệu hoán thể chất đi".

Hệ Thống.

[ Triệu Hoán Thể Chất!.

đếm ngược 10s,1s,0s ].

Hệ Thống.

[ Viêm Linh Thánh Thể: yêu cầu đúc cần tụ hợp 5 loại dị hỏa bất kì,hỏa linh căn,hỏa linh thảo ].

Lý Thái Huyền cậu bị sốc nặng.

Lý Thái Huyền.

"5 loại dị hỏa, hỏa linh thảo để đúc cũng thôi đi lại yêu cầu hỏa linh căn, ta lại không có hỏa linh căn đúc thế nào được chứ.

"
Linh Lung từ lúc nào xuất hiện không biết lên tiếng nói.

Linh Lung.

" Thiếu gia khi hấp thụ dị hỏa có thể tạo thành hỏa linh căn nhưng tỉ lệ cực kỳ thấp, với lại nỗi người chỉ được luyện hóa 1 loại dị hỏa thôi, nếu muốn nhiều loại thì cần công pháp nhất định trong cửa hàng hệ thống, nhưng thiếu gia chưa có đủ cấp mở cửa hàng nên phải chờ".

Lý Thái Huyền bị hù với tiếng nói của Linh Lung đột nhiên xuất hiện,cứ tưởng là ai.

Lý Thái Huyền.

" Linh Lung nữa đừng xuất hiện như vậy làm ta tưởng ai".