Chinh Phục Thế Giới Chương 1: 1: Thế Giới Mới

[Update: 14:04 28-10-2021]Thiên Không Đại Lục,nơi các con người hấp thụ linh khí để tu luyện và được sức mạnh, được gọi là tu sĩ,có tu sĩ cũng phải có phàm nhân những người không có gia tộc cũng chẳng có thiên phú nên chỉ có thể làm tầng cuối của Đại Lục, nơi cá lớn nuốt cá bé, nơi tàn khốc để có sức mạnh, để có cơ duyên, các thế lực lớn, nhỏ, các gia tộc lâu đời, các Tông Môn.

-Thiên Không Đại Lục chia làm 5 khu vực những khu vực khác nhau:
+Trung Tâm Đại Lục:là nơi tập hợp đông đảo các tu sĩ, nơi phồn hoa nhất Địa Lục.

+Phía Nam Đại Lục:là nơi đứng phía sau Trung Tâm, nơi được giữa bởi Hoàng Tộc, lực lượng không thua kém mấy với trung tâm.


+Phía Bắc Đại Lục: là nơi sống của các yêu thú và yêu thú hóa hình,những khu rừng khổng lồ, những đồ núi hùng vĩ, nơi chứa các mộ địa của cường giả và dược thảo,là nơi có cơ duyên ,là nơi rèn luyện của các tu sĩ.

+Phía Tây Đại Lục: là nơi của một vùng biển rộng lớn và những hòn đảo từ nhỏ đến lớn, là nơi trao đổi hàng hóa của các thương nhân tu sĩ, cũng là nơi sinh sống của các yêu thú sống ở biển, các tu sĩ thường bị tập kích.

+Phía Đông Đại Lục:là nơi tranh đấu của con người và yêu thú nơi ngư long hỗ tạp.

-Cảnh Giới được chia như sau:

+Luyện Khí: Tầng 1 đến tầng 10
+Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Độ Kiếp, chia làm 4 cấp: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Viên Mãn.

-Công Pháp, Đấu Kỹ, Vũ Khí:
+Linh,Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, phẩm chất:Sơ Cấp, Trung Cấp, Thượng Cấp
-Luyện Đan: chia làm Nhất Phẩm Đến Cửu Phẩm
-Thể Tu:là những tu sĩ có thể phách mạnh, là con đường thể tu cực kỳ khổ cần những thứ gây sức ép lên thân thể đợi cho nó thay da đổi thịt, chia làm 10 thể: Từ nhất thể đến thập thể tu, chia làm 4 cấp: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Viên Mãn.

-Yêu Thú được chia làm: Nhất Giai đến Thập Giai