Bắt Đầu Tu Chân Sau Ba Năm Xuyên Qua Chương 10: 10: Nhiệm Vụ 2

[Update: 16:49 28-10-2021]Trải qua mấy ngày nay tu luyện, tu vi của hắn đã ổn định lại Linh Nguyên Cảnh thất trọng sơ kỳ.Đồng thời,Dưới sự kiên trì cùng không ngừng khổ tu, chủ tu công pháp Vân Thủy Quyết cũng đã đạt đến (ba tầng: 999/1000) sắp đứng trước đột phá.Cộng thêm tu luyện đột phá,Lại cần thêm tài nguyên tu luyện.Mà bây giờ, địa phương duy nhất màTrương Thanh Nguyên có thể thu hoạch tài nguyên tu luyện,Chỉ có Ngoại Sự đường.Tu hành,Vốn là không tiến thì lùi,Trương Thanh Nguyên cũng không quên,Sau lưng hắn, Còn có một người khiêu chiến.Bính khu nhiệm vụ:Một, nội môn Lưu sư tỷ từ trong động Hắc Minh La mang về một gốc năm trăm năm cửu tử hoàn hồn thảo, bởi vì không biết tên dẫn đến linh khí trong linh dược đang nhanh chóng tản mạn khắp nơi, hiện tìm một đôi sư đệ sư muội có kinh nghiệm tâm đắc trồng linh dược đến hỗ trợ chăm sóc, nếu như có thể giải quyết vấn đề linh khí trong linh dược tiêu tán, bổ sung ban thưởng một phần cơ sở luyện đan thuật tâm đắc.Cơ sở nhiệm vụ ban thưởng: 20 điểm cống hiến.(chú thích: Năm trăm năm cửu tử hoàn hồn thảo đã nhập giai, rất khó nuôi sống, không phải chuyên nghiệp xin lưu ý.)Hai, Thanh Sơn Trấn tám mẫu linh điền đã thành thục, hiện cần mười cái ngoại môn sư đệ sư muội hỗ trợ thu hoạch, hạn năm ngày.Cơ sở nhiệm vụ ban thưởng: 25 điểm cống hiến / người(chú thích: Hiện đã thu thập nhân số 6/10)Ba, Tây Phượng trấn đang chuẩn bị trồng Linh Thụ, cần đại lượng tu chân giả tu vi linh nguyên tam trọng trở lên đến hỗ trợ, mỗi một gốc Linh Thụ ban thưởng 3 điểm cống hiến, nhân số không hạn chế, thời gian không hạn chế.Cơ sở nhiệm vụ ban thưởng: 3 điểm cống hiến / cây(chú thích:Người Hoàn thành nhiệm vụ có số lượng nhiều nhất, còn có thể thu hoạch được một bình tẩy tủy đan.

)Bốn, nội môn Triệu sư huynh chuẩn bị ra ngoài một đoạn thời gian, cần tuyển nhận một vài ngoại môn sư đệ sư muội có tu vi Linh Nguyên Cảnh trung kỳ trở lên hỗ trợ quản lý động phủ, cần chăm sóc chung quanh linh dược linh điền, thời gian nửa năm, trong lúc đó có thể tu hành tại phụ cận linh điền.Cơ sở nhiệm vụ ban thưởng: 80 điểm cống hiến.(chú thích: Cần thông qua khảo nghiệm của Triệu sư huynh.


)...Ngoại Sự đường,Trương Thanh Nguyên đảo mắt qua chữ trên màn sáng của hình chiếu thạch, lựa chọn nhiệm vụ thích hợp với bản thân.Chỉ bất quá,Nhìn một lúc lâu,Đều không nhìn thấy cái nhiệm vụ nào hài lòng."Giáp Ất Bính Đinh bốn khu nhiệm vụ, trong đó hai khu Giáp Ất tương đối nguy hiểm, chủ yếu là chiến đấu chém giết, chém giết yêu thú làm loạn tại xung quanh lãnh địa của tông, cực kỳ nguy hiểm.""Bính khu cùng Đinh khu thì có khuynh hướng là các việt vặt trong tông môn, tại Bính khu thì chủ yếu là nội môn sư huynh sư tỷ cùng tông môn thế lực ban bố nhiệm vụ trồng, chăm sóc.

Đinh khu thì như quét dọn đại điện, quét rác, là nhiệm vụ chuyên môn dành cho ngoại môn đệ tử có tu vi Linh Nguyên Cảnh đê giai kiếm lấy điểm cống hiến.""Cả hai nơi đều có tính nguy hiểm tương đối thấp, vì vậy mà điểm cống hiến so với hai khu còn lại kém hơn không chỉ là một bậc."Nhập môn gần hai năm,Trương Thanh Nguyên một mực tại Bính khu cùng Đinh khu lăn lộn, chưa từng đi qua hai khu Giáp Ất nhìn qua một chút.Đúng vậy,Tiếc mệnh mà thôi.Trương Thanh Nguyên sống lại một đời,Hiểu được sinh mệnh có ý nghĩa như thế nào.Tại thế giới huyền huyễn tiên hiệp,giết người đoạt bảo,Yêu thú tập kích,Trên đường gặp chém giết bất ngờ bỏ mình.

.

.Trương Thanh Nguyên gần như có thể não bổ một bản tiểu thuyết huyền huyễn ba trăm vạn chữ.Kiếp trước nhìn những nhân vật chính trong các tiểu thuyết huyền huyễn tiên hiệp,Mỗi lần gặp được nguy hiểm đều có thể biến nguy thành an,Đánh bại bọn nhân vật phản diện vô não tự nhiên ở đâu nhảy ra khiêu khích , sau đó ôm mỹ nhân về.trên con đường quật khởi,Thần cản giết thần,Phật cản giết phật,Thần Ma tránh lui,Tựa như tai tinh hành tẩu giữa nhân gian đại địa, từ Đông sang Tây nhấc lên thiên tai diệt thế nơi nơi.Nhưng mà,Khi Trương Thanh Nguyên xuyên đến cái thế giới tu hành này, mới rõ ràng được những điều đó là hoàn toàn không đáng tin cậy.Dù sao,Trên thế giới này,Không phải mỗi người đều là nhân vật chính.Chí ít,Trương Thanh Nguyên sẽ không cho bản thân là nhân vật chính.Xuyên qua ròng rã ba năm,Ngoại trừ một cái phá bảng chỉ có thể biểu hiện độ thuần thục,những cái gì nên có khi Xuyên đến tiểu thuyết huyền ảo thì đều không có.Vị hôn thê có Mắt cao hơn đầu đến từ hôn, cường giả tàn hồn ở trong cổ lão giới chỉ, mỗi lần "Đổi Map" thì gặp nhân vật phản diện bị vô não nhìn chằm chằm vào.


.

.


.

.Xuyên qua ba năm,Chưa từng gặp qua người nào tận lực nhằm vào,Không có gặp được xung đột gì,Ngoại trừ cái thiết lập cũ là phụ mẫu đều mất cái,thì cái Gì khác đều không có.Thời gian ba năm bình bình đạm đạm,Cũng không quá nhiều khó khăn trắc trở.sau đó ở ngoại môn cố gắng hơn một năm, đã không có đồng môn nhảy ra trào phúng bởi vì chính mình có tu vi hạng chót tại mười bảy biệt viện, cũng không có vị quản sự nào ỷ vào một vị nào đó nội môn sư huynh lấy quyền thế để mà tùy ý ức hiếp.Bình thản tựa như nước sôi để nguội..