Bạn Tình Của Tổng Giám Đốc

Bạn Tình Của Tổng Giám Đốc

Tác giả:
Chương Chương 1 Trạng thái Đang cập nhật
Ngày đầu tiên đi làm phát hiện ra sếp là đối tượng tình một đêm thì phải làm sao? Tất nhiên là biến nó thành tình nhiều đêm chứ làm sao nữa :)).