[ABO] Nhặt Được Một Chàng A

[ABO] Nhặt Được Một Chàng A

Chương Chương 14 Trạng thái Đang cập nhật

Đường Trụ yêu thầm Tạ Thời Tân rất nhiều năm, bởi vì thích, bất chấp người nhà phản đối mà đến công ty của Tạ Thời Tân để làm việc, ở trong công ty bị người khác ăn hiếp, chịu rất nhiều cay đắng. Sau khi hiểu được đã không còn hi vọng gì với Tạ Thời Tân, cậu phát minh ra một loại thuốc có thể quên đi Tạ Thời Tân. Thuốc này sau khi tiêm vào, cần tìm một Alpha, khi cậu vào thời kỳ đặc thù, đánh dấu cậu, mới có thể đạt hiệu quả.

.