Trinh Thám

Thể loại trinh sát phá án, có yếu tố khủng bố, đòi hỏi tác giả lẫn độc giả đều có nhất định chỉ số thông minh, phán đoán logic.