Quan Trường

Thể loại truyện quan trường là tuyển tập truyện kể về sự tranh đấu và thăng tiến của nhân vật chính trong trốn quan trường ở trung quốc với một vài nhân vật có sở hữu dị năng.