Khoa Huyễn

Thể loại Khoa huyễn hay Khoa học viễn tưởng là những truyện hư cấu, được sáng tạo bằng trí tưởng tượng lồng các hiện tượng khoa học vào truyện du hành trong thời gian và trong không gian xa Trái Đất