Huyền Huyễn

Truyện huyễn huyễn là thể loại truyện có yếu tố ma pháp, phép thuật, huyền bí tại một chiều song song khác, các nhân vật phải tu luyện để không ngừng mạnh lên tất cả đều hướng tới một mục đích chung đó là trường sinh.