Gia Đấu

Kho truyện gia đấu tuyển tập các bộ truyện mà nội dung chính là những câu chuyện tình yêu, thù hận hay tranh đoạt, đấu đá trong gia đình. Thường hay lấy bối cảnh trong gia đình quan lại, quý tộc…