Đô Thị

Truyện đô thị đúng như tên gọi là truyện nói về cuộc sống nơi đô thị hay còn gọi là thành phố, thành thị tác phẩm thường sở hữu ngôn ngữ hiện đại, rất gần với đời sống thực hiện nay.